Välkommen till

UAF

Utlandsadopterades Förening

Gemensamt för många av oss utlandsadopterade – oavsett om vi kommer från Kina, Indien, Colombia, Sydafrika eller något annat land – är att vi ställs inför svårigheter i form av bl.a. saknad efter våra rötter, frågor kring identitet och, i åtskilliga fall, vetskap eller misstankar om att våra adoptioner skett på illegal eller oetisk väg.

Många av oss har de senaste åren ställt tydliga krav på att svenska staten ska respektera våra grundläggande rättigheter till vårt ursprung och till postadoptionsvård samt tillsätta en oberoende utredning av utlandsadoption. UAF har bildats för att bidra till att kraven hålls på agendan och för att ytterligare öka trycket på att de tillmötesgås. Genom UAF:s ökande medlemsantal visar vi att vi är många som står bakom kraven och inte tänker ge upp dem.

VÅRA KRAV

Utlandsadopterades Förening

Stöd vid röttersökning

Svenska staten ska utveckla ett professionellt, kostnadsfritt och individuellt anpassat stöd vid röttersökning. Ett återrese- och efterforskningsbidrag ska införas.

Utlandsadopterades Förening

Oberoende utredning

Sveriges regering ska tillsätta en oberoende statlig utredning med uppdrag att granska adoption från länder där det förekommit eller kan antas ha förekommit illegal eller oetisk adoptionsverksamhet.

Utlandsadopterades Förening

Postadoptionsvård

Svenska staten ska garantera utlandsadopterade ett adekvat psykosocialt stöd anpassat efter de svårigheter som många utlandsadopterade ställs inför. Ett statligt finansierat forskningscenter ska inrättas i syfte att öka kunskapen om utlandsadopterades stödbehov.