UAF

Utlandsadopterades Förening

ALLMÄNT

UAF är en ideell förening som är politiskt och religiöst oberoende.

”UAF:s uppgift är att vara en pådrivande kraft för att svenska staten ska
- respektera utlandsadopterades grundläggande rättigheter till sitt ursprung och till postadoptionsstöd, samt
- genomföra en oberoende utredning av adoption som genomförts från länder där det förekommit eller kan antas ha förekommit illegal eller oetisk adoptionsverksamhet.”
(ur UAF:s stadgar)