UAF

Utlandsadopterades Förening

BLI MEDLEM

Som medlem stödjer du UAF:s krav på att svenska staten ska respektera utlandsadopterades grundläggande rättigheter till vårt ursprung, postadoptionsvård och annat postadoptionsstöd samt tillsätta en oberoende statlig utredning med uppdrag att granska adoption från länder där det förekommit eller kan antas ha förekommit illegal eller oetisk adoptionsverksamhet.

Ditt stöd är mycket viktigt för UAF – Ju fler medlemmar vi är desto starkare blir våra krav!

Medlemskapet är öppet för alla som har adopterats till Sverige från ett annat land.

Du blir medlem genom att skicka ett e-mail till medlem@uaf.nu där du uppger ditt namn, kontaktuppgifter och från vilket land du är adopterad.

VANLIGA FRÅGOR

Vad kostar det att bli medlem?

Medlemskapet är kostnadsfritt.

Vad förväntas av medlemmar?

Det är upp till varje medlem att bestämma om man vill delta aktivt i föreningens arbete eller inte. Även medlemmar som inte deltar aktivt i föreningens arbete är viktiga, eftersom varje medlem gör föreningens krav starkare.

Finns inte svaret på din fråga här? Kontakta oss i så fall på medlem@uaf.nu.