UAF

Utlandsadopterades Förening

BLI MEDLEM

Som medlem stödjer du UAF:s krav på att svenska staten ska respektera utlandsadopterades grundläggande rättigheter till vårt ursprung, postadoptionsvård och annat postadoptionsstöd samt tillsätta en oberoende statlig utredning med uppdrag att granska adoption från länder där det förekommit eller kan antas ha förekommit illegal eller oetisk adoptionsverksamhet.

Ditt stöd är mycket viktigt för UAF – Ju fler medlemmar vi är desto starkare blir våra krav!

För att bli medlem ska du ha adopterats som minderårig från ett utomeuropeiskt land till Sverige.

Du blir medlem genom att skicka ett e-mail till medlem@uaf.nu där du uppger ditt namn, kontaktuppgifter och från vilket land du är adopterad.